Resmi Gazete’de bugün (12.04.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞ
–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/25)
KURUL KARARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/04/2023 Tarihli ve 10569 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 Tarihli ve 2019/4055 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânı
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir